Prijs Focus Aarde 2015-2016

06 oktober 2015

Je bent leerkracht, GIP-coördinator, technisch adviseur coördinator, pedagogisch begeleider. GIP dan met je leerlingen mee voor de Prijs Focus Aarde!

De prijs Focus Aarde wordt door de Stichting Koningin Paola georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. De Prijs richt zich naar leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, BuSO en CDO. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en CDO) die de aarde, de ruimte of de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige en ecologische hoek.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een GIP realiseren, vakoverschrijdend, volgens de regels van de GIP en in groep. Er worden 10 genomineerden uitgekozen. De leerlingenteams en de school worden beloond met een geldbedrag en een diploma, overhandigd tijdens een officiële prijsuitreiking in het Paleis der Academiën.

Je kan je inschrijven tot 15 april 2016. Het volledige kandidaatsdossier moet bezorgd worden tegen 25 mei 2016.

Folder en inschrijvingsformulier zijn te vinden op www.focusaarde.be of op https://www.facebook.com/focusaarde.