Preventie en aanpak van COVID-19 in onze internaten

01 april 2020

Welke internen vangen we op?

De overheid benadrukt dat de onderwijsinternaten tijdens deze crisis ook in de weekends en de paasvakantie in uitzonderlijke gevallen internen moeten kunnen opvangen. Daartoe maakte ze een schema op.  Het gaat voornamelijk over de geplaatste kinderen die zich bevinden in een acute crisissituatie thuis en die niet naar de gebruikelijke opvang in weekend en paasvakantie kunnen.  Je overlegt vooraf met de consulent hierover.  Ook al gaat het kind naar huis, je blijft als internaat standby in de paasvakantie voor het geval er zich toch een ernstige situatie zou voordoen. Indien een kind ziek wordt op internaat en het kan niet naar een veilige context, blijft het op internaat.  Het kind blijft in afzondering en het internaat neemt de nodige maatregelen. Bekijk het Draaiboek preventie en aanpak van COVID-19 in onze internaten

We rekenen voor de opvang van onze meest kwetsbare kinderen op een goede samenwerking met de school!

Zorg er best voor dat je de mogelijkheden van jouw internaat in kaart hebt gebracht: welke personeelsleden kan ik oproepen op vrijwillige basis? Internaatsteams zijn kleine teams die deze volcontinue opvang niet zonder extra ondersteuning kunnen waarmaken voor de meest kwetsbare kinderen. Welke personeelsleden van de school willen zich op vrijwillige basis inschakelen? Is het nodig dat ik met het lokale bestuur in overleg ga voor bijkomende begeleiders overdag? Welke concrete afspraken met ik nog maken in verband met catering, verwarming, activiteiten, hygiënemaatregelen,…? We zijn er immers van overtuigd dat wij ten aanzien van onze kinderen/jongeren ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. In de regio’s is er overleg geweest en zijn internaten zich volop aan het organiseren.

Komt er een tegemoetkoming van de overheid?

Hier is nog niet over gecommuniceerd door de overheid. Internaten die kinderen opvangen, kregen wel al de mededeling over een levering van mondmaskers, te gebruiken indien kinderen ziek worden.

Op onze webpagina 'Veelgestelde vragen' kan je, ook specifiek voor internaten, antwoorden vinden die we bundelen naarmate er informatie komt via Schooldirect. Deze FAQ vullen we steeds opnieuw aan, zodra er meer antwoorden duidelijk worden!