Plenaire vergadering 31-05-2017 – Kansarme leerlingen in secundair onderwijs

31 mei 2017

De kans dat de onderwijsonderzoeksactiviteiten deze week van de krant De Morgen een of meerdere actuele vragen zouden opleveren was niet denkbeeldig. En inderdaad, de kwestie van het toegenomen aantal kansarme leerlingen in het secundair onderwijs had de aandacht van drie onderwijscommissarissen getrokken: Elisabeth Meuleman, Jos De Meyer en Ingeborg de Meulemeester.
De eerste vragensteller was in haar kijk op een weliswaar ernstige zaak erg streng, de tweede was genuanceerd en toch ook bezorgd en de derde verwees algemeen naar onderwijs en sociale mobiliteit mét vermelding van enkele stokpaardjes van haar partij.
Het gaf minister Crevits de gelegenheid om de 4.000 leerlingen extra waarvan sprake te duiden en de belangrijkste spelregels in dezen op te lijsten, inclusief, - ere wie ere toekomt -, het werk van de vorige Vlaamse regeringen. Ze was niet blind voor de problemen en verwees naar extra initiatieven. Het gaat om een beleidsdomeinoverschrijdend thema, dus niet alleen een zaak van Onderwijs.
Het gesprek dat volgde, met naast de vragenstellers en de minister ook interveniënten Jo De Ro, Caroline Gennez en Chris Janssens, bracht nog eens hun respectieve, gekende accenten naar voor: de relatie tussen het Vlaamse en het lokale niveau (en het belang daarbij ook van dat laatste); het al meermaals gewraakte zinnetje over werkingsmiddelen in het regeerakkoord; de impact van de migratiepolitiek, waarna de minister overigens onder applaus van alle andere partijen een ferm statement deed.
Eén ander element, dat minister Crevits toevoegde, trok nog mijn bijzondere aandacht, met name, de tool om leerwinst te meten, waarmee de onderwijsadministratie blijkbaar bezig is: door de complexiteit daarvan ben ik heel benieuwd naar wat dat precies gaat zijn. Het klinkt allemaal haast ‘natuurwetenschappelijk’ objectief en exact, maar de werkelijkheid in dezen is dat toch een ietsje minder. Ik heb het op deze bladzijden al meermaals gezegd, maar voormalig toponderwijsambtenaar en professor Roger Standaert heeft precies daarover heel interessante zaken geschreven.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het toenemend aantal kansarme leerlingen in het secundair onderwijs van Elisabeth Meuleman, over kansarmoede en het gelijkekansenbeleid in het onderwijs van Jos De Meyer en over de toename van het aantal kansarme leerlingen in het secundair onderwijs van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2031-05-2017%20%E2%80%93%20Kansarme%20leerlingen%20in%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.