Plenaire vergadering 21-06-2017 – Verzekering van klussende leraren en anderen

22 juni 2017

Met de nakende grote vakantie hadden enkele betrokkenen uit de onderwijspraktijk een vraag over een concrete personeelsaangelegenheid op het bord van onderwijscommissaris Jos De Meyer gelegd. Hoe zat het met de verzekeringssituatie van klussende leraren en anderen op school tijdens de vakantie, zo wilde hij weten.

Er moest onderscheid gemaakt worden tussen verschillende klussers, aldus minister Crevits.

Leraren die vastbenoemd zijn of een contract hebben waarbij ze ook tijdens de vakantie in dienst blijven, vallen onder de gewone school- en ongevallenverzekering. De Vlaamse overheid – het ministerie van Onderwijs – is zelf arbeidsongevallenverzekeraar.

Voor een beperkte groep van tijdelijke personeelsleden eindigt de overeenkomst op 30 juni. De schoolvakantie zit niet in hun aanstelling inbegrepen. Voor hen geldt een speciale regeling: tot een week na het einde van het schooljaar en vanaf een week voor de start van het nieuwe zijn zij ook aan die verzekering onderworpen. Voor andere betrokkenen en buiten die voorgaande periodes moet een aparte verzekering worden afgesloten.

Uiteraard kan de arbeidsongevallenverzekering alleen gelden voor eigen personeelsleden.

Interveniënt Jo De Ro verwees naar de bestaande verzekeringspraktijk voor vrijwilligers en Paul Cordy vond het nuttig om schoolbesturen inzake zulke vakantieklussen eraan te herinneren dat zij verantwoordelijk waren voor de veiligheid en de preventie op het werk.

Vragensteller De Meyer besloot met de suggestie aan minister Crevits om voor de vakantie toch nog via Klasse of een ander middel dit te communiceren naar de scholen zodat er geen vragen meer zouden zijn.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de verzekering van leerkrachten die tijdens de vakantie klusjes doen op school van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2021-06-2017%20%E2%80%93%20Verzekering%20van%20klussende%20leraren%20en%20anderen) (Wilfried Van Rompaey)