Plenaire vergadering 10-05-2017 – Ondernemerschap en ondernemingszin via het onderwijs

11 mei 2017

Niemand zal het belang van dit thema betwisten, maar naar de actualiteitswaarde van deze vraag was het toch ver zoeken. Soit, zo’n thema positief voor het voetlicht brengen, zoals vragensteller Koen Daniëls en het daaropvolgende plenaire gesprek deden, wie kan daar tegen zijn? Het was wel interessant dat dit thema haast per definitie uitliep op het dossier van de eindtermen, een politiek veel heikelere aangelegenheid…
Het bleef en blijft van belang om het onderscheid te maken tussen (het engere) ondernemerschap en (de ruimere) ondernemingszin, wat ook zo in het gesprek aan bod kwam. Beleidsmatig werd het thema goed geduid door de verwijzing naar het Actieplan Ondernemend onderwijs in zijn historische context (cf. vorige legislatuur) en dat is  voor een goed begrip altijd interessant.
Kortom, een kamerbreed, grosso modo constructief gesprek en voor de eindtermen… on  verra.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het stimuleren van meer ondernemerschap en ondernemingszin bij jongeren via het onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2010-05-2017%20%E2%80%93%20Ondernemerschap%20en%20ondernemingszin%20via%20het%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).