Plenaire vergadering 31-01-2018 – Kennis en beheersing van de onderwijstaal Nederlands

01 februari 2018

Bij de aankondiging van deze actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls was het mij aanvankelijk niet duidelijk over welke actuele kwestie het precies ging. Maar de vragensteller maakte dat bij zijn intro meteen duidelijk: de aanleiding was een heel interessant interview met Dirk Van Damme (ex-kabinetschef van toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke) in De Morgen van 27 januari 2018. Daarin steekt Van Damme de hand (een stuk) in eigen boezem, met name rond taalkennis van leerlingen met een migratieachtergrond.

Vragensteller Daniëls citeerde twee passages uit het interview en na enig aandringen van parlementsvoorzitter Peumans stelde hij daarbij deze vraag: “Minister, hoe kunt u ervoor zorgen dat het niveau van taalkennis en taalbeheersing voor alle leerlingen opnieuw op een hoog niveau wordt gebracht en behouden blijft?”

Minister Crevits lichtte daarop vijf factoren/maatregelen toe, waar de huidige Vlaamse regering al werk van had gemaakt. Daarmee beklemtoonde ze nogmaals het belang van een goede beheersing van het Nederlands in ons onderwijs en onze samenleving.

Vragensteller Daniëls was enerzijds tevreden over de bewuste maatregelen, want van N-VA-origine, maar anderzijds herhaalde hij, ook niet voor het eerst, zijn ervaring van “maar de leraren op school kennen die maatregelen niet want ze worden niet vermeld in allerlei richtlijnen … vanuit allerlei structuren”.

Interveniënt Jo De Ro sprak daarentegen mildere taal door vanuit het Vlaams Parlement veel meer alle mogelijkheden ter zake die scholen hebben te benadrukken, eerder dan de eigen voorkeuren. Prima. Maar de tweede interventie, die van onderwijscommissievoorzitter Kathleen Helsen vond ik nog wat interessanter, omdat er een waarheid als een koe uit naar voor kwam: de twijfel over de effecten van “het pedagogische en didactische” in dezen. Inderdaad, we kennen die effecten van allerlei methodes eigenlijk (nog) niet zo goed, en als je het mij vraagt: we zullen nog moeten afwachten of we die wel echt goed gaan kennen. Hopelijk maakt dat SONO-onderzoek ons in de toekomst op dat stuk wat wijzer.          

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de noodzakelijke kennis en beheersing van de onderwijstaal Nederlands van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan via wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.