Plenaire vergadering 27-01-2016 – Afmaken schooljaar bij illegaal verblijf

28 januari 2016

Eigenlijk was deze kwestie al enkele maanden geleden uitvoerig besproken in het Vlaams Parlement. Maar het dossier had nu opnieuw de media gehaald omdat er een wijziging aan de desbetreffende omzendbrief was gekomen. Er was namelijk een bepaling opgenomen dat kinderen niet meer van de bus kunnen worden geplukt in het kader van een uitwijzing, wat minister Crevits overigens terecht een zeer wijze maatregel vindt. Maar de Vlaamse Volksvertegenwoordiger-vraagsteller dacht duidelijk anders over een en ander. Het omgekeerde zou pas verrassend geweest zijn.
Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de verklaring van de minister betreffende het afmaken van het schooljaar door kinderen die met hun familie illegaal in het land verblijven van Tom Van Grieken” aan minister Hilde Crevits.