Plenaire vergadering 27-01-2016 – Aanspreekpunt deradicalisering

27 januari 2016

Deze actuele vraag ging au fond over professionele omkadering van de jonge imam Khalid Benhaddou, die in oktober 2015 was aangesteld in het kader van initiatieven rond deradicalisering. Een behoefte, zo bleek, die de man zelf tot nog toe niet kenbaar heeft gemaakt. Als zulke vraag in de toekomst wel gesteld zou worden door de heer Benhaddou, zou de minister daar niet weigerachtig tegenover staan. De minister kon ten slotte ook verduidelijken welke actoren in dezen voor onderwijs actief zijn, wat ongetwijfeld nuttige informatie is voor de scholen (cf. de informatie op onze website over het aanspeekpunt radicalisering). 
Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de omkadering van het aanspreekpunt onderwijs voor deradicalisering en tegendiscours van Yasmine Kherbache” aan minister Hilde Crevits.