Plenaire vergadering 20-04-2016 – Onhandelbare kinderen in basisonderwijs

21 april 2016

In de basisschool waarvan onderwijscommissaris Steve Vandenberghe directeur was, gold één gouden regel: de intentie tonen om ook maar één leerling door te verwijzen naar een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een tijdelijke of definitieve schorsing, was ‘not done’. Dat was zijn intro om de cijfers over kinderen uit basisscholen die werden doorverwezen naar het CLB voor een tijdelijke of definitieve schorsing zwaar op de korrel te nemen. Hij vermeldde er meteen ook de oplossing van de SP.a-fractie bij: ervaringsdeskundigen inzake moeilijke thuissituaties inzetten.
De minister nuanceerde de gepubliceerde cijfers en al bij al ging het om lage cijfers, maar vond elke uitsluiting er één te veel. Zij zag de oplossing eerder in het aanwerven door de CLB’s van experten die de armoede en de sociale problematieken bij de mensen heel goed kennen en zowel curatief als preventief kunnen optreden. Er moet ook geregistreerd worden en bekeken worden hoe men voldoende opvoedingsondersteuning kan geven, hoe men gezinnen kan begeleiden en hoe men, als dat nodig is, scholen beter kan ondersteunen.
Uit de reacties van andere onderwijscommissarissen (Jo De Ro, Vera Celis en Kathleen Helsen) bleek wel dat dit thema hen terecht erg raakte. Dit gaat beleidsmatig ongetwijfeld voort aan bod komen bij het dossier van de CLB’s en hun multidisciplinaire werking in de toekomst, waarnaar Kathleen Helsen expliciet verwees.
Ten slotte zette vragensteller Vandenberghe zijn oplossing kracht bij door te verwijzen naar een school in Oostende, die met dergelijke ervaringsdeskundigen werkt en geen enkel dossier heeft voor doorverwijzing naar het CLB voor een uitsluiting. 

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het van school sturen van 'onhandelbare' kinderen (waaronder vierjarigen) in het basisonderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.