Plenaire vergadering 20-01-2016 – Versterking talenkennis

21 januari 2016

Over de actualiteitswaarde, laat staan het actualiteitsbelang, van deze vraag kan misschien gediscussieerd worden, maar goed, alleszins was de link die onderwijscommissaris Daniëls hier legde met de zg. English Proficiency Test naast de kwestie. De vraag gaf aan minister Crevits de mogelijkheid om nog eens een aantal genomen en nog te nemen maatregelen op te lijsten. Ook het verband met het eindtermendebat kwam terecht aan bod. Na de toelichting en gedachtewisseling rond het oriënterende Vlor-advies ter zake als intro een tijd geleden kreeg dat debat in het Vlaams Parlement zopas op 19 januari zijn eerste externe spreker, Roger Standaert. Veel delicater is de vraag hoe die ambitieuzere taaleindtermen, die voor heel wat leerlingen al best ambitieus zijn, er precies gaan uitzien. Die oefening zal minder luchtig verlopen dan het gesprekje rond deze actuele vraag.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de versterking van de kennis van het Standaardnederlands en van moderne vreemde talen, naar aanleiding van de berichtgeving over de achteruitgang van de kwaliteit van het Engels van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.