Plenaire vergadering 18-05-2016 – Leraar als zwaar beroep

18 mei 2016

Deze actuele vragen vonden hun oorsprong in een interview met minister Crevits tijdens het voorgaande weekend. Zowel Jos De Meyer als Ann Brusseel wilde weten of er over het aspect “zware beroepen” al overleg was geweest met de federale minister Bacquelaine. 
Die kwestie is inderdaad hangend en de minister lichtte toe wat de Vlaamse regering ter voorbereiding van dat punt al had gedaan, met name had ze al een aantal maanden geleden een nota goedgekeurd waarin gezegd werd: spreek in de toekomst niet meer over zware beroepen, maar maak een lijst met zware activiteiten, zowel fysieke als psychosociale belasting. 

Daarbij herhaalde minister Crevits wat ze de week voordien al in de Commissie Onderwijs had gezegd over een vergadering van de Nationale Pensioencommissie op 19 mei.

Na vervolgens nog een paraplu-kritiek van Caroline Gennez, een verfraaiing-van-uw-eigen-gevel-kritiek van Elisabeth Meuleman, een algemeen duidende verklaring van Kris Van Dijck kregen we finaal gewoon herhaling van wat eerder al in deze vergadering én in de commissievergadering van 12 mei hierover was gezegd in de context van het ruimere loopbaandebat en waarover ook elders in deze nieuwsbrief lezenswaardige zaken staan.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de mogelijke kwalificatie van het lerarenberoep als zwaar beroep en de gevolgen voor de onderwijspensioenen van Jos De Meyer en over de eventuele kwalificatie van leerkracht als zwaar beroep van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.