Plenaire vergadering 18-05-2016 – Financiering hogescholen en overschrijding spilindex

18 mei 2016

Voor de laatste 2 actuele onderwijsvragen was het nieuwe alleen het persbericht zelf van de Vlhora van 16 mei en van de Vlir van 18 mei, maar voor het overige niets nieuws onder de zon: noch inhoudelijk, noch wat de vragen zelf betrof want ook die hadden we in wezen alweer in diezelfde commissievergadering van 12 mei gehad. Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman stelde de zaak van de weliswaar perverse uitholling van de hogeronderwijsenveloppe door slechts een gedeeltelijke indexering bij overschrijding van de spilindex pertinent verkeerd voor als een nieuwe besparingsronde. Opvallend toch.

Het zinnetje van de minister “Ik hoop dat jullie de Codex Hoger Onderwijs kennen…maar ik zal het nog eens uitleggen” was dan ook niet mis te verstaan…
En de rest van het gesprek was dus…herhaling.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de stijging van de personeelskost in het hoger onderwijs na de overschrijding van de spilindex van Tine Soens en over nieuwe besparingen en de financiering van de hogescholen van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.