Plenaire vergadering 15-06-2016 – Onderwijscontinuïteit en sluiten van asielcentra

15 juni 2016

’s Ochtends, voorafgaand aan deze plenaire vergadering, was er al een interessante hoorzitting geweest in de Commissie Onderwijs over de toekomst voor kinderen zonder papieren. Sprekers waren de kinderrechtencommissaris, leraren van de werkgroep Zonderwijs, vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en het GO!, de algemeen directeur van de vrije CLB-koepel, vertegenwoordigers uit de pleegzorgsector en een pleegouder. Er was daarin sprake van een platformtekst met diverse suggesties en aanbevelingen ten behoeve van jongeren zonder papieren: er gebeuren zeer vele, waardevolle inspanningen op het terrein, zo konden we leren, maar er bestaan ook schrijnende toestanden die om een oplossing vragen, waarbij het belang van de minderjarige centraal moet staan.
Deze actuele vraag van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman sloot daar naadloos bij aan. Zij wilde weten van minister Crevits op welke manier die tegemoet wilde komen aan het onderwijsprobleem en de dito onduidelijkheid daarrond van 300 niet-begeleide minderjarigen na de geplande sluiting van een aantal collectieve centra.
Minister Crevits zette een aantal principes op een rij en overliep haar verschillende overlegrondes met staatssecretaris Francken, Fedasil, de onderwijskoepels en het GO!, en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over onderwijscontinuïteit voor kinderen en jongeren uit asielcentra die sluiten van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.