Plenaire vergadering 14-06-2017 – Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en vakantiewerk

15 juni 2017

Ten slotte twee vragenstellers, onderwijscommissarissen Caroline Gennez en Kathleen Helsen, over iets totaal anders met eigenlijk eenzelfde vraag: jongeren in het nieuwe stelsel duaal leren worden door de regelgeving verhinderd om een vakantiejob te doen. Hoe ging de minister dat aanpakken?

Minister Crevits schetste om te beginnen gedetailleerd de bestaande, federale situatie ter zake, die best complex is: wie wél en wie niet een vakantiejob kan doen. Ze had al, samen met collega-minister Muyters, een brief daarover aan de federaal bevoegde minister geschreven en legde het vervolg van de procedure uit met een advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR). De oplossing was nu in zicht, hopelijk voor 1 juli.

Conclusie: een kamerbreed goed gevoel bij vragenstellers en alle interveniënten, die hier en daar nog enkele andere bedenkingen toevoegden.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de problemen van de combinatie Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en vakantiewerk van Caroline Gennez en over vakantiewerk voor studenten in een alternerende opleiding van Kathleen Helsen” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen