Plenaire vergadering 11-10-2017 – Schaarste aan IT-specialisten

12 oktober 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel deed een beroep op de krant De Tijd en Agoria om het probleem van het tekort aan IT-specialisten in de brede betekenis aan te kaarten. Het was een probleem dat in de sterren geschreven stond. De vragensteller erkende het nut van alles wat inzake STEM gebeurde voor basis- en secundair onderwijs, maar vond dat er meer moest worden gedaan ten aanzien van het hoger onderwijs. Wat ging minister Crevits ondernemen om meer studenten te doen instromen in de STEM-studierichtingen in het hoger onderwijs, zodat men de IT-vacatures de komende jaren wel ingevuld zou krijgen?

De minister erkende het probleem, maar zag toch al een paar positieve signalen: leren programmeren al in de basisschool, de Onderwijskiezer, de toename van trajectstarters in ICT en het STEM-actieplan van minister Muyters en haarzelf.

Vraagsteller Brusseel pleitte daarop voor meer digitale vaardigheden in alle studierichtingen van het hoger onderwijs. Interveniënt Koen Daniëls verwees naar de OBE’s in het financieringsmechanisme van het hoger onderwijs, maar ook naar een boekje over computationeel denken dat vroeg genoeg moet beginnen in het onderwijs en waarmee hij en passant een hernieuwde tik uitdeelde naar “het nieuwe leerplan, dat recent werd goedgekeurd” (zonder het bij naam te noemen…) en waarin wetenschap en techniek opnieuw ondergesneeuwd zouden zitten. Interveniënt Jenne De Potter sloot zich inzake het STEM-actieplan aan bij de minister. Interveniënt Tine Soens ging de gendertoer op. Het was voor een keer nu eens niet Ann Brusseel, die wel afsloot met concrete suggesties: OBE’s beter financieren voor de STEM-richtingen, via duaal leren in hoger onderwijs studenten doen kennismaken met de nodige digital skills en bepaalde postgraduaten wel financieren met overheidsmiddelen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de schaarste aan IT-specialisten en de bevordering van de instroom in het hoger onderwijs van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Wilfried Van Rompaey) .