Plenaire vergadering 11-01-2017 – Onderwijs aan overgeplaatste jonge asielzoekers

11 januari 2017

Gelet op een aantal nog warme krantenkoppen stonden deze en de andere actuele onderwijsvragen van de eerste plenaire vergadering van 2017 in de sterren geschreven. Maar evenzo hadden ze een groot déjà-vugehalte. Dat hoeft niet erg te zijn, maar levert natuurlijk heel wat herhaling op. Het zij zo, het zijn overigens belangrijke dossiers én in een normale democratie geldt bovendien toch dat the duty of an opposition is to oppose. De debatten toonden dus naast de al gekende inhoudelijke aspecten van de onderwerpen ook de intussen even gekende politieke statements.
Bij deze actuele vraag schetste onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman zelf de diverse vorige gelegenheden waarop ze dit actuele thema had voorgelegd aan de minister. Daarover heb ik in deze “kolommen” toen telkens ook geschreven. Gaat u eindelijk iets doen, minister, en zo ja, wat, vroeg Meuleman nu.
Minister Crevits herhaalde haar vroegere standpunt, o.a. over haar voorkeur om een gezin met kinderen zo snel mogelijk van een collectief centrum naar een lokaal opvangcentrum te laten verhuizen en ze erkende dat er nog werk aan de winkel was om de informatiedoorstroom naar de school in kwestie te optimaliseren. Dat laatste benadrukte ook onderwijscommissaris Jo De Ro.
Toen Meuleman vervolgens haar, oppositielid zijnde, heel logische politieke reflex ventileerde met een verwijzing naar staatssecretaris Francken en zijn besparingsmodus, reageerde diens partij bij monde van onderwijscommissaris Kris Van Dijck, ook heel logisch, nu wél.
Tot slot herhaalde de minister haar project van een impactanalyse voor de scholen, die zij eind januari zal voorstellen in het parlement en herhaalde vragensteller Meuleman dat ze een duidelijk signaal verwachtte van de minister ten aanzien van het federale beleidsniveau, maar nog een andere constante in dit debat was de grote waardering voor het harde werk van de scholen, Onderwijs en Fedasil.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de onderwijsverstrekking aan jonge asielzoekers die worden overgeplaatst van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2011-01-2017%20%E2%80%93%20Onderwijs%20aan%20overgeplaatste%20jonge%20asielzoekers) (Wilfried Van Rompaey).