Plenaire vergadering 06-12-2017 – Resultaten van het Transbaso-onderzoek

07 december 2017

Het was druk vandaag in de plenaire vergadering voor minister Crevits. Eerst vier vragenstellers over een complex thema in de context van het al vaak besproken dossier “Modernisering secundair onderwijs”. Mij storen daarbij krantenkoppen als “Nog altijd liever Latijn dan loodgieterij” in dS van 5 december, maar laten we gewoon kijken naar de accenten van de onderwijscommissarissen van vier verschillende fracties en de reactie van de minister bij de resultaten van het zgn. Transbaso-onderzoek.

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels nam als invalshoek een typisch accent van haar partij, met name de splitsing van het leergebied “wereldoriëntatie” in een leergebied “mens en maatschappij” en een leergebied “wetenschap en techniek”, maar stelde dan daarbij een volgens mij wat eigenaardige vraag: “Is er na de uitsplitsing van het vak wereldoriëntering in die twee onderdelen, die al twee schooljaren van kracht is, een bewustere keuze te noteren vanuit de richting wetenschap en techniek voor het tso?”.

Onderwijscommissaris Jos De Meyer vermeldde enkele conclusies van het Transbaso-onderzoek (samengevat: er zijn blijkbaar duidelijke problemen bij de studiekeuze in het secundair onderwijs, waar een hiërarchisch schoolmodel met een zgn. waterval bestaat en de leerlingen zich niet zouden laten leiden door interesse) en vroeg in welke mate de modernisering van het secundair onderwijs juist wél een antwoord zou kunnen bieden op de gestelde problemen.

Onderwijscommissaris Caroline Gennez herhaalde nogmaals haar stelling dat de geplande modernisering van het secundair onderwijs die problemen nét niet ging oplossen en beriep zich daarvoor op de Vlor. Hoe ging de minister rekening houden met die negatieve Transbaso-conclusies?

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman ten slotte had met wat andere woorden au fond dezelfde vraag als haar collega Gennez, maar beriep zich nog explicieter op de protocollen van niet-akkoord na de recente onderhandelingen over enkele regelgevende teksten in dit verband.

De minister begon met een pertinente opmerking over de toon in een aantal vragen en ik vond die heel relevant voor wat ik denk dat de kern van dit oude verhaal is: een zaak van mentaliteit van mensen, van ons allemaal en dus per definitie niet veranderbaar met een vingerknip volgens de op zich relatief simpele procedures van de klassieke kwaliteitszorg resp. het managementdenken met een (te) groot geloof in de stuurbaarheid der dingen…

Nadien volgde vooral héél véél herhaling, meerderheid tegen oppositie, want inderdaad…de laatste tijd was het nogal veel (maar terecht, want heel belangrijk) gegaan over alles wat van ver of dichtbij met het dossier van de modernisering van het secundair onderwijs te maken had. Overigens legde de minister ook terecht het verband met de eindtermen, die nadien ook bij de tweede actuele onderwijsvraag aan bod kwamen, waarover meer elders op deze pagina’s.

Het was nu inderdaad tijd om voort te doen met de intussen gemaakte afspraken, maar persoonlijk kan ik niet anders dan blijven zeggen dat de toekomst (en niets anders) zal uitwijzen of de geplande modernisering van nu een effectief antwoord zal bieden op de verschillende (en ook Onderwijs overstijgende) problemen die in consensus als motivering voor deze verandering geïdentificeerd werden.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de aandacht voor wetenschap en techniek in het basis- en secundair onderwijs, naar aanleiding van de conclusies van het Transbaso-onderzoek van Kathleen Krekels, over de resultaten van het Transbaso-onderzoeksproject naar de keuzes bij de aanvang van het secundair onderwijs van Jos De Meyer, over de resultaten van het Transbaso-onderzoek van Caroline Gennez en over de resultaten van het Transbaso-onderzoek van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan via  wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

.