Plenaire vergadering 03-02-2016 – Franstalige faciliteitenscholen

03 februari 2016

Op 14 januari 2016 had Chris Janssens minister Crevits over dit communautaire thema geïnterpelleerd. In tegenstelling tot wat toen hier beweerd werd, had hij nadien toch een motie ingediend, die nu in de plenaire vergadering werd behandeld. Op het eerste gezicht een beetje vervelend voor 2 Vlaams Parlementsleden uit de meerderheid, die met name het interpretatieve decreet in kwestie hadden ingediend in 2009. Leden van de meerderheid keuren niet graag moties e.d. van de oppositie goed, en omgekeerd, zoals hier, prikkelen leden van de oppositie de meerderheid graag met teksten waar die eigenlijk niet tegen kan zijn. Hoofdindiener van het ontwerp van interpretatief decreet over de Franstalige faciliteitenscholen Kris Van Dijck fietste daar echter handig rond door te zeggen dat het probleem niet bij de Vlaamse regering lag en dat een motie als teken van wantrouwen t.a.v. die Vlaamse regering dan ook niet nodig was. Finaal stemden 5 leden voor de motie, 101 leden tegen en er waren geen onthoudingen. 

Lees de bespreking van de Motie tot besluit van de op 14 januari 2016 door Chris Janssens in commissie gehouden interpellatie tot viceminister-president Hilde Crevits over de haperende controle op de Franstalige faciliteitenscholen van Chris Janssens.