Plenaire vergadering 28-11-2018 – Armoede en onderwijskansen

29 november 2018

Onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez ontleenden hun actuele vragen aan de actie van Welzijnszorg “hindernissen aan de schoolpoort”.  Die actie vroeg drie zaken: betaalbaar onderwijs, scholen die open staan voor ouders en verenigingen uit de buurt en investeringen in leraren tijdens de opleiding en erna.

De eerste vragensteller vroeg minister Crevits wat ze vond van de armoedecijfers en van de voorstellen van Welzijnszorg. De tweede vragensteller verwees naar de stijgende schoolkosten en vroeg de minister hoe zij het recht op onderwijs ging garanderen.

Minister Crevits stelde dat het armoedeprobleem heel veel nuance vergde en niet alleen door Onderwijs opgelost kon worden. Ze ging in op een aantal maatregelen ter zake van deze Vlaamse regering. Beide vragenstellers vonden dat niet voldoende. Caroline Gennez verwees daarbij naar de studiekostenmonitor waar men al jaren aan bezig was en naar wetsvoorstellen van haar fractie.

Interveniënt Koen Daniëls was nogal gerust in wat vele scholen op dit vlak al deden en stelde voor om de schooltoelagen te koppelen aan de reële kost van de gekozen studierichting. Dat laatste kon volgens de minister, maar ze wilde eerst werk maken van de verdere automatisering. Interveniënt Jos De Meyer wees naar andere beleidsdomeinen, vroeg meer aandacht voor good practices en herinnerde eraan dat de indexatie van de maximumfactuur in het basisonderwijs een beslissing van de vorige onderwijsminister was. Interveniënt Jo De Ro wees op de rol van de gemeentebesturen.

De minister stelde ten slotte dat werk hebben, een opleiding genoten hebben belangrijke remedies waren. De kritiek van de besparingen deze legislatuur pareerde ze niet voor het eerst met de toename van het onderwijsbudget. En ook de formule van duaal leren kon de zaken (en vooral de mensen in kwestie) vooruithelpen.

Lees de bespreking van de Actuele vraag over armoede en onderwijskansen van Elisabeth Meuleman en over de stijgende schoolkost, aangekaart door het netwerk Samen Tegen Armoede van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2028-11-2018%20%E2%80%93%20Armoede%20en%20onderwijskansen) (Wilfried Van Rompaey).