Plenaire vergadering 28-02-2018 – Inschrijvingsdecreet

28 februari 2018

Deze actuele vragen waren na de vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman in de Commissie voor Onderwijs op 11 januari 2018, na de talrijke krantenartikelen over de kampeerperikelen aan een Grimbergse basisschool en andere, na de Terzake-uitzending van de avond voordien met Kris Van Dijck en Jo De Ro… nog maar eens een rondje draaien in deze saga, waarbij iedereen  nogmaals zijn/haar uitentreuren herhaald standpunt gaf. In de nieuwsbrief van 18 januari 2018 stond het allemaal al te lezen. Ik ga er nu dan ook bewust kort over zijn.

De zoektocht van minister Crevits, die de dag voordien in de media al aangekondigd had een initiatief te zullen nemen (N.B. Herinner je dat dit oorspronkelijk ook zo’n parlementair initiatief was.), naar een consensus aan het eind van het debat (met ook heel wat interventies: Kathleen Helsen, Jo De Ro, Chris Janssens en Kris Van Dijck) bevatte wellicht een goede samenvatting van de belangrijkste elementen in zo’n consensus:

  • een CAR, maar met decentraal beheer;
  • één gemeenschappelijke tijdslijn;
  • een hopelijk vereenvoudigd alternatief voor de dubbele contingentering;
  • geen leerlingen weigeren op basis van SES-kenmerken;
  • investeren in capaciteit (N.B. eerder had de minister het bedrag van 7,7 miljoen euro vermeld, dat Grimbergen had gekregen voor capaciteitsuitbreiding maar waarvan nog maar 12% was opgebruikt voor bijkomende gebouwen).

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de analyse en evaluatie van het Inschrijvingsdecreet van Caroline Gennez en over ouders die aan de schoolpoort kamperen om hun kind te kunnen inschrijven van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2028-02-2018%20%E2%80%93%20Inschrijvingsdecreet) (Wilfried Van Rompaey).