Plenaire vergadering 27-11-2019 – Moslimhaat en rechts-extremisme

28 november 2019

Sam Van Rooy stelde zijn actuele vraag zelfs aan twee ministers, maar onderwijsminister Weyts nam het antwoord voor zijn rekening. De aanleiding voor de vraag was een artikel in De Standaard (voor abonnees), waarbij vragensteller Van Rooy de uitspraken van twee deradicaliseringsexperts hekelde. Extreemrechts gedachtegoed in scholen zou toenemen. Vond minister Weyts dat dat de schuld van Van Rooys partij, het Vlaams Belang, was? Elisabeth Meuleman had hetzelfde krantenartikel gelezen, maar haar vraag luidde enigszins anders. Zij sprak van een enorme wederzijdse polarisatie of radicalisering op school. Volgens haar bestond er al wel degelijk expertise bij pedagogische begeleidingsdiensten en andere om om te gaan met al dit soort extremisme, maar hoe ging minister Weyts die expertise versterken?

Minister Weyts benadrukte dat àlle vormen van gewelddadig extremisme consequent moesten worden aangepakt. Het ene extremisme leidde ook tot het andere volgens hem, waarop vragensteller Van Rooy later in het gesprek de kip-of-het-ei-vraag bovenhaalde. Ook nu somde de minister verschillende, al bestaande instrumenten op en hij stelde dat daaraan misschien nog wat meer ruchtbaarheid gegeven zou moeten worden.

Beide vragenstellers waren niet tevreden met het antwoord van de minister, weliswaar en niet onverwacht om verschillende redenen.

In de interventies van meerdere Vlaams Parlementsleden nadien kwam nog een ander initiatief uit de vorige legislatuur naar voor. Met name ging het om de tijdelijke Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Die leverde toen een kamerbreed aangenomen (uitgezonderd Vlaams Belang) voorstel van resolutie op: betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering (27 mei 2015). De toenmalige Vlaamse regering rapporteerde in die commissie zesmaandelijks over haar actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die konden leiden tot extremisme en terrorisme. De vraag kwam om die commissie opnieuw te activeren en haar werkterrein uit te breiden naar extreemrechtse radicalisering, wat agendeerd zou worden op de volgende vergadering van het Bureau van het Vlaams Parlement.

Elisabeth Meuleman en later ook Hannelore Goeman namen het op voor de pedagogische begeleidingsdiensten (en de clb’s): een duidelijke verwijzing naar de in de steigers staande besparingen…

Finaal bleef vragensteller Sam Van Rooy doorgaan op zijn anti-islamdiscours en waarschuwde hij de minister ferm. Vragensteller Elisabeth Meuleman bleef hameren op het belang van depolarisatie en verbondenheid. Tussen haakjes, ik hoor de laatste jaren dat laatste woord heel vaak uit diverse politieke monden, terecht! Maar ik herinner me eveneens de tijd dat datzelfde kernwoord in het toenmalige programma van een toen nog grote politieke partij door velen…wollig genoemd werd, maar dat terzijde.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de uitspraken van twee 'deradicaliseringsexperts' betreffende de toenemende 'moslimhaat' van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers en aan minister Ben Weyts en over het toenemende rechts-extremisme op school van Elisabeth Meuleman aan minister Ben Weyts”.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2027-11-2019%20%E2%80%93%20Moslimhaat%20en%20rechts-extremisme) (Wilfried Van Rompaey).