Plenaire vergadering 25-10-2017 – Gendergescheiden schoolactiviteiten

26 oktober 2017

Een groot deel van de onderwijscommissarissen was deze week op “schoolreis” naar Denemarken. Dus dacht ik: nu zal men de onderwijsminister toch weleens een week met rust laten in de plenaire vergadering, maar dat was buiten Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch gerekend. Volgens haar werden in steeds meer scholen, - ze gaf enkele voorbeelden -, activiteiten voor mama’s en papa’s van de leerlingen gescheiden georganiseerd, zogenaamd om de drempel voor ouders met een migratieachtergrond te verlagen. Ze vroeg minister Crevits welke initiatieven die zou nemen om in te gaan tegen die, volgens haar, grove schending van het Antidiscriminatiedecreet

De politieke reacties die volgden, stonden in de sterren geschreven… Minister Crevits verwees om te beginnen naar een boek van de voorzitter van de partij van de vragensteller, Vlaams Parlementslid Tom Van Grieken. In principe konden de bedoelde gescheiden activiteiten niet voor de minister, maar als eerste stap om een zeker vertrouwen op te bouwen tussen school en ouders kon het in sommige omstandigheden en kortstondig wel.

Vragensteller Van dermeersch vermeldde daarop expliciet artikel 20, punt 8 van de Antidiscriminatiewet (nwvr: ze bedoelde het Antidiscriminatiedecreet, denk ik), dat door de gewraakte praktijken geschonden zou worden en daartegen moest de minister optreden.
Interveniënten Jean-Jacques De Gucht en Vera Celis, beiden van twee andere meerderheidsfracties dan die van de minister, waren het eigenlijk met de minister eens. Maar de eerste wilde ook weten of de Vlaamse overheid een plan had om, na zo’n eerste opstap, ook de volgende stap te zetten in plaats van te verglijden in aparte onderdelen, wat mij een wat eigenaardige formulering leek, maar zijn punt was wel duidelijk.

Aan het eind was er nog even een ander politiek akkefietje tussen Tom Van Grieken en parlementsvoorzitter Jan Peumans rond wat in het parlementair jargon “een persoonlijk feit” heet.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het toenemend aantal schoolactiviteiten waarbij mannen en vrouwen worden gescheiden van Anke Van dermeersch” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2025-10-2017%20%E2%80%93%20Gendergescheiden%20schoolactiviteiten) (Wilfried Van Rompaey).