Plenaire vergadering 24-06-2020 – Advies over afstandsonderwijs en evaluatie

24 juni 2020

Eigenlijk kort samengevat was deze actuele vraag van Jan Laeremans een typisch geval van Much ado about nothing. Of nog: hoe inaccurate (secundaire) berichtgeving in een krant resp. het gebruik van zulke berichtgeving door een parlementslid in de plaats van de primaire informatie in de eigenlijke bron tot dit type van parlementaire vraag leidt.

Vragensteller Laeremans citeerde weliswaar juist uit het artikel (voor abonnees; vorige zaterdag), maar minister Weyts duidde die informatie vanuit het coronadraaiboek voor het basis- en secundair onderwijs (van weken geleden), meer bepaald met betrekking tot zgn. formatieve evaluatie voor de periode “drie weken voor de paasvakantie" en de periode van “preteaching” nadien. Ik durf zelfs vermoeden dat de inaccurate formulering door de journalist van dienst het gevolg was van diens (mislukte) poging om ‘technische’ informatie over evalueren van leerlingen uit het coronadraaiboek te ‘vertalen’ in gewone mensentaal (“formatieve evaluatie” (versus, horresco referens, “summatieve evaluatie”) zal hij te moeilijk bevonden hebben voor de krantenlezer…). De minister zei dus dat in het artikel die kwestie in een verkeerd daglicht gesteld was en zelfs dat dat dus niet lag aan de vragensteller. Wel…, als vragensteller Laeremans ook consciëntieus de rest van het artikel gelezen had, waar onze directeur-generaal Lieven Boeve wél accuraat de zaak toelichtte, had hij normaal toch beter moeten weten, maar dat terzijde. Hij bleef dus maar vinden dat de minister die zaak had moeten rechtzetten via een Twitterbericht, wat hij onderbouwde met één ander Twitterbericht over een boze vader en zijn zoon...

Voor het overige was er bij alle interveniënten (Koen Daniëls, Willem-Frederik Schiltz en Jo Brouns) en de minister op dit stuk een groot vertrouwen in de autonome klassenraden. Heel terecht!

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het advies dat resultaten van afstandsonderwijs enkel in rekening mogen worden gebracht als die positief zijn van Jan Laeremans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2024-06-2020%20%E2%80%93%20Advies%20over%20afstandsonderwijs%20en%20evaluatie) (Wilfried Van Rompaey).