Plenaire vergadering 24-01-2018 – Stijgend ziekteverzuim

24 januari 2018

Het uitgangspunt voor de vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Vera Celis en Jos De Meyer was het rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) over het ziekteverzuim (2016), dat ook al de week voordien in de Onderwijscommissie ter sprake kwam.

In feite sloten hun vragen naar maatregelen rechtstreeks aan bij die van hun collega Jo De Ro: de gebruikte invalshoek van Celis verschilde wel (enigszins) van die van De Meyer, maar finaal hangt alles natuurlijk samen.

Het verhaal van de minister over de vervangingen hoorden we vorige week al in de Commissie voor Onderwijs. Dat herhaal ik hier dan ook niet. De minister voegde wel een voorstel toe: iets over het opsparen van dagen om dan later in te zetten. Oprecht excuus, maar dat begreep ik niet zo goed.

Inzake de psychosociale problemen verwees de minister naar de invloed van de directeur en het lopende onderzoek daarover.

Daarop herhaalde vragensteller Celis nog eens haar pleidooi voor een laagdrempelig aanspreekpunt, met overigens ook eenzelfde reactie daarop van de minister als bij eerdere gelegenheden in de Onderwijscommissie. Vragensteller De Meyer zag dan weer enig heil in twee federale aangelegenheden.

Interveniënt Jo De Ro legde een interessant verband met de vele nieuwe schoolgebouwen. Interveniënt Caroline Gennez verwees naar Koen Van Kerkhoven, de secretaris-generaal van de christelijke onderwijsvakbond, en stelde dat er investeringen nodig zijn om de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep te versterken.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het ziekteverzuim bij leerkrachten en directieleden van Vera Celis en over het stijgend ziekteverzuim bij het onderwijspersoneel in 2016 van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2024-01-2018%20%E2%80%93%20Stijgend%20ziekteverzuim) (Wilfried Van Rompaey).