Plenaire vergadering 22-11-2017 – Ondersteuning voor directeurs basisonderwijs

22 november 2017

De kop op pagina 1 van De Standaard vandaag: “Overbevraagde directeurs zijn ‘passieve Crevits’ moe”, en vervolgens als twee de aandacht trekkende zinnen boven het artikel: “De directeurs van de katholieke basisscholen zijn teleurgesteld in hun koepel en in Hilde Crevits. Ze stappen rechtstreeks naar Geert Bourgeois.” konden niet onvermeld blijven in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.
Hoewel de drie vragenstellers (Steve Vandenberghe, Ann Brusseel en Koen Daniëls) gedeeltelijk hun eigen invalshoek hadden bij de respectieve vragen ging het globaal toch om vragen naar een oplossing van een heel ernstig maar gelijk ook al veel ouder probleem: de penibele arbeidssituatie van directeurs in het basisonderwijs door o.a. een gebrekkige (beleids)ondersteuning. Tot de week voordien nog is dat thema al ettelijke malen aan bod gekomen in de Commissie voor Onderwijs. Het is dus bekend en niet in een handomdraai op te lossen.
Ondanks de kritische stemmen in diverse richtingen bij de vragen en de bespreking was er al bij al in feite toch een consensus over een aantal zaken:

  • dit is een typisch “en…en”-verhaal, waarbij de oplossing niet in a of b of c gezocht moet worden, maar in a, b én c;
  • drie dossiers komen hierbij samen: het nakende Toekomstplan basisonderwijs waarover minister Crevits al herhaaldelijk heeft gesproken (met middelen en een tijdpad), het Loopbaandebat én de net gestarte onderhandelingen over onderwijscao XI;
  • dat alles in een niet-eenvoudige budgettaire context.

Zo’n operatie vergt inderdaad tijd en is ernstig. Men zou dan ook mogen verwachten dat de berichtgeving erover in de krant een ietsje ernstiger gedaan zou worden. Ik verwijs daarom heel uitdrukkelijk naar onze extra nieuwsbrief van 22 november, waarin ook het oorspronkelijke persbericht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van 16 november en een al vroeger standpunt opgenomen zijn. Men leze daar wat er exact staat. En daarnaast zat het gecreëerde beeld van “de directeurs basisonderwijs vinden geen gehoor meer bij de onderwijsminister en gaan dan nu maar linea recta naar de minister-president”, alsof er voordien van overleg geen sprake geweest zou zijn, de onderwijsminister terecht hoog. Een nodeloos ‘politiseren’ van dit dossier, leek mij…

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over meer ademruimte voor directeurs van het basisonderwijs van Steve Vandenberghe, over de hoge werkdruk van schooldirecteurs in het basisonderwijs van Ann Brusseel en over de vraag van de directies van de basisscholen om effectieve ondersteuning in de school zelf van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2022-11-2017%20%E2%80%93%20Ondersteuning%20voor%20directeurs%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).