Voorstellen van resolutie hoger onderwijs n.a.v. de coronacrisis: een kort commentaar (plenaire vergadering van 20 mei 2020)

26 mei 2020

Deze plenaire vergadering vertoonde voor Onderwijs ook nog een andere, niet ongebruikelijke politieke praktijk. Ik moest er nog aan denken tijdens mijn lectuur dezer dagen over De stemming (voor abonnees) in de krant De Standaard, waarbij ik meer dan eens de wenkbrauwen moest fronsen: zowel door een aantal resultaten als door de interpretaties c.q. commentaren daarop vanwege professor Walgrave (N.B. Een soortgelijk gevoel speelde mij overigens ook parten, toen ik onlangs een artikel las over een nieuw boek van het duo Callebaut & De Vadder (voor abonnees)). Mijn papieren versies van de kranten in kwestie hebben behoorlijk wat notities in de marges opgeleverd, maar het is uiteraard hier niet de plaats of de tijd om daarop in te gaan. Overigens is de politieke praktijk in de plenaire vergadering waarvan sprake veel onschuldiger dan die zaak van De stemming (voor abonnees)… Waarover ging het dan op 20 mei?

Ten eerste. Namens de sp.a-fractie hadden Maxim Veys, Hannelore Goeman en Kurt De Loor een voorstel van resolutie ingediend, dat op de gewone manier op de agenda stond: over de terugbetaling van het maandelijkse forfaitaire bedrag voor energie-, water- en internetverbruik aan kotstudenten.

Ten tweede. Namens de drie meerderheidsfracties kondigde Wilfried Vandaele een (tegen)voorstel van resolutie aan over hetzelfde thema, waarvoor hij, conform de parlementaire spelregels, de spoedbehandeling vroeg en kreeg. Nu heette het: over de terugbetaling van niet-gemaakte kosten bij studentenhuisvesting en de nood aan sociaal beleid voor studenten in een precaire situatie. De titel was enigszins anders dus, maar de inhoud was dat ook… enigszins.

Ten derde. Hannelore Goeman verwees naar de petitie “Geef ons een stem” en verdedigde hun wat beperkter maar ook concreter voorstel. Bovendien zou zij het voorstel van de meerderheid, zij het met frisse tegenzin, ook goedkeuren. Zoals Koen Daniëls uitlegde (hij sprak ook tegen dat de Vlaamse regering nog niets gedaan had voor de studenten, terecht), was het voorstel van de meerderheid wat voorzichtiger inzake de operationalisering en het keek ook ruimer dan alleen naar huisvesting.

Jos D’Haese zou ook beide voorstellen goedkeuren: dat van de sp.a met volle goesting, dat van de meerderheid met frisse tegenzin wegens de vaagheid ervan. Hij vond de politieke praktijk van zo’n tegenvoorstel te elfer ure wel weinig elegant en zaaide daarbij wel nog wat verwarring door hier nogmaals zijn nood te klagen over het niet-ontvangen van teksten, maar eigenlijk had hij het over een eerder voorstel van decreet (over iets totaal anders), niet over het voorstel van resolutie van de meerderheid over deze onderwijsaangelegenheid. De mede-indieners van dat voorstel uit Open Vld en CD&V, fractievoorzitters Willem-Frederik Schiltz en Peter Van Rompuy, rondden de bespreking af met  ook hun kijk op de zaak als bevestiging van wat Koen Daniëls voordien al gezegd had.

De resultaten van de stemmingen waren aldus: voor het sp.a-voorstel en voor het meerderheidsvoorstel. Het eerste werd niet aangenomen, het tweede wél, mét unanimiteit.

Je kunt de video-uitzending (vanaf 4:04:25) bekijken en het verslag lezen.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Voorstellen%20van%20resolutie%20hoger%20onderwijs%20n.a.v.%20de%20coronacrisis%20-%2020-05-2020) (Wilfried Van Rompaey).