Plenaire vergadering 16-10-2019 – Maximumfactuur en boterhammentaks in basisonderwijs

16 oktober 2019

De tweede actuele onderwijsvraag van de vergadering van de nieuwkomers Hannelore Goeman en Lise Vandecasteele zorgde voor al wat meer animo en behoorde tot de categorie “oudere en belangrijke onderwijsdossiers”. Hoe ging minister Weyts de (decretale) maximumfactuur in het basisonderwijs effectief doen naleven? Ging minister Weyts de boterhammentaks (vergoeding door de ouders voor het gebruik van de refter door hun kinderen tijdens de middagpauze) afschaffen?

Op de eerste vraag kwam naar eigen zeggen van vragensteller Goeman geen antwoord. De tweede vragensteller Vandencasteele stelde finaal vast dat de minister de boterhammentaks niet zou afschaffen en vond dat hij een brief naar het Verdrag inzake kinderrechten moest sturen met de melding dat hij niet kon voldoen aan de voorwaarden van dat Verdrag.

Voordien had minister Weyts de concrete betekenis van de diverse kosten toegelicht, zoals die volgens de regelgeving in het basisonderwijs gelden, met daarbij ook de verwijzing naar de zgn. Commissie Zorgvuldig bestuur voor ouders met klachten in dit verband. Hij verwees ook enkele keren naar de beleidsdomeinoverschrijdende plannen met de voor- en naschoolse opvang in het Regeerakkoord en naar de financiële plannen voor het basisonderwijs deze legislatuur (60 + 100 miljoen euro).

De kwestie die later voor nog de meeste opvolging zal zorgen, leek mij, werd door ancien Elisabeth Meuleman aangekaart, met name: de niet-indexering van de werkingsmiddelen, zoals die nu in de meerjarenbegroting stond.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de maximumfactuur in het basisonderwijs van Hannelore Goeman en over de boterhammentaks in het lager onderwijs van Lise Vandecasteele” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2016-10-2019%20%E2%80%93%20Maximumfactuur%20en%20boterhammentaks%20in%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.