Plenaire vergadering 13-03-2019 – Schoolkamperen

14 maart 2019

De derde actuele vraag van de namiddag kwam van de oppositieleden Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez… over een delicaat thema met een niet gering politiek gehalte. De schets van Meuleman was duidelijk: een en al kommer en kwel en dat was de schuld van jarenlang gekibbel in dit Vlaams Parlement (lees: van de meerderheid in dat parlement) en ze herinnerde minister Crevits aan een oude belofte… Het ging uiteraard over de perikelen rond het nieuwe inschrijvingsdecreet, dat door een belangenconflict on hold moest gezet worden. Doe nu nog iets, zonder Brussel, was Meulemans oproep.

Onderwijscommissaris Caroline Gennez sprak een soortgelijke taal en lijstte nog eens de diverse ingrediënten op voor een oplossing, zoals zij die zag: één centraal aanmeldingsregister, een online digitaal inschrijvingssysteem met één en dezelfde datum voor alle Vlaamse scholen. Wanneer kwam dat er?

Minister Crevits nuanceerde het zgn. kampeerprobleem, waarover inderdaad in de media kond gedaan was, en schetste een beeld van de gehele situatie. Terecht, hoe vervelend die kampeergevallen ook mogen zijn. Ze was ook duidelijk over de procedurele gang van zaken en kantte zich tegen de negatieve sfeerschepping door de oppositieleden.

Al die toelichting kon de kritiek en de gemoederen van die laatsten niet bedaren. Het omgekeerde zou pas verrassend geweest zijn. Interveniënt Jo De Ro sprak oplossingsgerichte taal en zag drie mogelijkheden: de dubbele inschrijvingen in Brussel en Vlaanderen decretaal oplossen, één tijdslijn voor Brussel en Vlaanderen maken en de verplichting opleggen om zich digitaal aan te melden. De andere rechtstreeks betrokkene uit de meerderheid, onderwijscommissaris Kris Van Dijck, verwees naar eventuele nog volgende belangenconflicten, sloot zich aan bij de minister en (niet onbelangrijk) vroeg zich af hoe groot de kampeernood na de feiten soms wel bleek te zijn in het verleden. Interveniënt Jos De Meyer culpabiliseerde niemand van de aanwezigen en stelde een retorische vraag, die de minister voordien al deels beantwoord had.

Nogmaals lijstte minister Crevits de relevante aspecten van het inschrijvingsdossier en de genomen maatregelen, incl. de capaciteitsmiddelen, op. En wat ze niet wilde: het evenwicht in het (eerder) bereikte (decretale) akkoord op de helling zetten.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over opnieuw kamperende ouders aan schoolpoorten van Elisabeth Meuleman en over kortetermijnacties om het schoolkamperen tegen te gaan en de scholen en ouders duidelijkheid te bieden van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2013-03-2019%20%E2%80%93%20Schoolkamperen) (Wilfried Van Rompaey).