Plenaire vergadering 13-03-2019 – Agressie tegen leraren

14 maart 2019

De nieuwe cijfers (2018) over agressie tegen leraren (voor zover daarbij een beroep gedaan werd op de arbeidsongevallenverzekeraar) deed onderwijscommissaris Vera Celis een eerdere vraag van haar hernemen. Het was wat snel om meteen te zeggen dat er sprake was van een stijging van de cijfers. Ze fluctueren namelijk over de jaren. En voor het overige was er in het gesprek over dit uiteraard niet onbelangrijke probleem heel wat herhaling te horen. De zaak van het specifieke register ter zake, de vertrouwenspersonen, al of niet een centraal, onafhankelijk meldpunt, overleg met de onderwijskoepels en het GO! over de registraties van zulke casussen en de kwestie van de privacy.

Interveniënten Jos De Meyer, Jo De Ro en Chris Janssens sloten zich bij de vragensteller aan en iedereen erkende het probleem en de noodzaak om op te treden tegen de agressieplegers. Dat sprak voor zich. Maar veel nieuws leverde dat, overigens niet onverwacht (en al zeker niet in deze fase van de legislatuur), niet op.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over agressie tegen leerkrachten van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2013-03-2019%20%E2%80%93%20Agressie%20tegen%20leraren) (Wilfried Van Rompaey).