Plenaire vergadering 10-01-2018 – Noodkreet van leerlingenbegeleiders

10 januari 2018

Op 9 januari (iets voor de middag) stond deze zaak, die onderwijscommissaris Kathleen Krekels op een erg genuanceerde manier aankaartte in haar actuele vraag, op de website van Knack en op 10 januari in het papieren tijdschrift zelf. Op 9 januari (in de vooravond) stond er al een omstandige reactie van minister Crevits op de Knack-website. In de plenaire vergadering kregen we dan ook min of meer een herhaling van het verhaal.

De minister wees erop dat zij nog geen brief van de betrokken leerlingenbegeleiders had ontvangen (ze had wel telefonisch contact) en hernam meerdere elementen uit haar eerdere reactie, onder andere over de al bij al beperkte vermindering van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs en haar verwijzing naar het toekomstige decreet leerlingenbegeleiding, dat de Vlaamse regering overigens op 22 december 2017 voor de tweede keer principieel had goedgekeurd en nu voor advies bij de Raad van State lag. Het ging in de noodkreet van de leerlingenbegeleiders over veel meer dan alleen het M-decreet.

Vragensteller Krekels legde ook de link met de zgn. ondersteuningsnetwerken en vroeg een opleiding/begeleiding inzake het terugdringen van het papierwerk voor de ondersteuners. Interveniënten Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman waren scherp. Interveniënt Kathleen Helsen wees dan weer op de verschillende problematieken in de noodkreet van de leerlingenbegeleiders en wilde hun signaal ernstig nemen.

Minister Crevits legde, voor het papierwerk, een groot stuk verantwoordelijkheid bij de onderwijskoepels en het onderwijsveld zelf. Ze beloofde een verslag over de opstart van de ondersteuningsnetwerken.

In haar slotwoord herhaalde vragensteller Krekels haar oproep over de bovenvermelde opleiding, maar vooral sprak ze heel wijze woorden over de praktijk van eerst (te lang) proberen in het gewoon onderwijs en dan pas overgaan naar het buitengewoon onderwijs. Inderdaad, niet makkelijk toch.

Lees de bespreking van de "Actuele vraag naar aanleiding van de noodkreet van twintig leerlingenbegleiders uit het secundair onderwijs van Kathleen Krekels" aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey  wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2010-01-2018%20%E2%80%93%20Noodkreet%20van%20leerlingenbegeleiders)