Plenaire vergadering 08-11-2017 – Verplichte niet-bindende toelatingsproeven in hoger onderwijs

08 november 2017

Of de voorafgaande wisselende communicatie vanuit het Vlaams Parlement over welke actuele vragen er nu precies gesteld zouden worden er iets mee te maken had, weet ik niet, maar net zoals minister Crevits was ook ik verbaasd dat deze vragen nu gesteld werden. Eerst stonden ze wél in het lijstje, vervolgens werden ze geschrapt om finaal er toch weer op te belanden. Eén. De ochtend nà deze plenaire vergadering zou uitgerekend het ontwerpdecreet (p.152 ev.) dat o.a. handelt over dit thema op de agenda van de Commissie Onderwijs staan. Twee. Weliswaar met veel herhaling ingekleed, - toch voor wie die Commissie frequenteert -, waren de vragen op zich wel heel beperkt (Ann Brussel: In welke studierichtingen gingen die verplichte, niet-bindende toelatingsproeven georganiseerd worden? Koen Daniëls: Ging de minister die proeven zo snel mogelijk in àlle studierichtingen organiseren?). Drie. Dat alles finaal goed (nu ja, ‘goed’) voor 20 minuten spreek/werktijd in het Vlaams Parlement.
Minister Crevits antwoordde niet op die twee verwante vragen, maar eigenlijk kon ze dat ook (nog) niet. De kwestie was gewoon, zoals ze in artikel 19 van het de dag nadien voorliggende ontwerpdecreet stond, nl.: “De Vlaamse Regering legt, na raadpleging van de VLUHR, bij besluit de lijst vast van de opleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is.” Dat bevestigde overigens de klemtoon die de minister in haar antwoord legde op de betrokkenheid van de instellingen zelf, niet alleen bij die lijst van opleidingen, maar ook bij de genese van de proeven in kwestie zelf. Soit.
Bij gebrek aan een concreet antwoord op de vragen weidde men dan maar wat uit over de toegegeven, cruciale kwestie van de validering c.q. de juiste cesuur voor slagen/niet-slagen (en het weze hier herhaald dat zo’n werk tijd vergt…) en er volgde een verplicht nummer vanuit de meeste andere fracties met nogmaals veel herhaling, inclusief het voorzichtigheidsstandpunt van de oppositiefracties sp.a en Groen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over ijkings- en oriënteringsproeven in het hoger onderwijs van Ann Brusseel en over de vragen van hogeronderwijsinstellingen betreffende verplichte niet-bindende toelatingsproeven en de reactie van de minister van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2009-11-2017%20%E2%80%93%20Verplichte%20niet-bindende%20toelatingsproeven%20in%20hoger%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).