Plenaire vergadering 08-11-2017 – Pensioenrechten van leraren in centra voor basiseducatie

08 november 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez schetste de voorgeschiedenis van een personeels/pensioendossier vanuit de vorige legislatuur, met name voor de leraren in de centra voor basiseducatie. De vrijdag voor het herfstreces (27 oktober 2017) had de Vlaamse regering nog een besluit in verband met dat thema definitief goedgekeurd, waarvan de decretale basis net voor het voorbije zomerreces tot stand gekomen was (rechtspositie voor die groep leraren). Gennez stelde zelfs niet eens een vraag. Ze deed eigenlijk gewoon een statement, waarmee ze de minister in dezen zou ondersteunen.

Inderdaad, minister Crevits had in zekere zin goed nieuws door een positief contact met de betrokken federale minister van Pensioenen Bacquelaine de dag voordien en er zou duidelijk werk gemaakt worden van een mogelijke oplossing. Dan volgden heel wat woorden, ook vanuit de fracties van CD&V, Groen en N-VA, met als finale, simpele bottom line: iedereen was het erover eens dat er een oplossing moest worden gezocht voor de oudere pensioenbeloften aan de betrokken lerarengroep en dat die oplossing in principe federaal gevonden moest worden, maar de Vlaamse deur bleef toch ook op een kier. Toch maar afwachten wat dat concreet gaat worden.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de pensioenrechten van leerkrachten van de centra voor basiseducatie in Vlaanderen van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2009-11-2017%20%E2%80%93%20Pensioenrechten%20van%20leraren%20in%20centra%20voor%20basiseducatie) (Wilfried Van Rompaey).