Plenaire vergadering 07-11-2018 – Lerarentekort en lerarenloopbaanpact

07 november 2018

Niet onverwacht kwamen er twee actuele vragen in deze plenaire vergadering: een over het lerarentekort annex loopbaanpact en een over hoogbegaafde leerlingen. Voor een kort woord over het eerste herinner ik alvast graag aan een vraag om uitleg over het zgn. tijdbestedingsonderzoek op 18 oktober 2018 in de Commissie voor Onderwijs, waar ook al meerdere zaken aan bod kwamen. En als bijkomende achtergrond is ook het studiewerk van de onderwijsadministratie over de onderwijsarbeidsmarkt nuttig (met name, de prognoses voor 2015-2025).

Onderwijscommissaris Vera Celis haakte haar vraag vast aan de recente Nederlands-Vlaamse top tussen de twee regeringen in Middelburg en vroeg eigenlijk in eerste instantie naar een oplossing op korte termijn voor het lerarentekort. En wanneer ging nu dat lerarenloopbaanpact landen, gelet op diverse problemen inzake tewerkstelling van leraren, zo wilde onderwijscommissaris Steve Vandenberghe weten.

Een paar elementen uit het gesprek. Minister Crevits legde, niet onlogisch, opnieuw het accent op diverse, al genomen maatregelen. Interveniënt Jos De Meyer kon een politieke en vriendelijke knipoog naar sp.a-vragensteller Vandenberghe niet laten, bevestigde het belang van de al genomen maatregelen en vroeg naar de taak en timing van de taskforce die op de top in Middelburg afgesproken was. Interveniënt Jo De Ro wilde een promotiecampagne om nieuwe mensen aan te trekken voor de lerarenopleiding en het leraarschap, want dat was al geleden van de legislatuur met zijn partijgenote Marleen Vanderpoorten als onderwijsminister. Interveniënt Elisabeth Meuleman ten slotte vroeg naar maatregelen om in te zetten op werkbaar werk.

De minister vond een promotiecampagne inderdaad opportuun, nu vanaf september 2019 de nieuwe lerarenopleidingen van start zouden gaan. Ze verdedigde nog een aantal van de al genomen maatregelen (lerarenplatformen, snellere TADD en vaste benoeming, …) en concludeerde dat dat alleszins al een stuk sterker oogde dan tijdens de vorige legislatuur, wat nog heel even enige commotie veroorzaakte met vragensteller Vandenberghe.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het toenemend lerarentekort in Vlaanderen en Brussel van Vera Celis en over het lerarenloopbaanpact van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2007-11-2018%20%E2%80%93%20Lerarentekort%20en%20lerarenloopbaanpact) (Wilfried Van Rompaey).