Plenaire vergadering 06-05-2020 – Opvang bij heropstart

07 mei 2020

De derde en laatste actuele vraag van de vergadering handelde over nog een ander specifiek element in het onderwijscoronaverhaal, maar waarover het ook al vaker gegaan was. Drie vragenstellers nu: Elisabeth Meuleman, Loes Vandromme en Jos D’Haese. Nu dook er wel een nieuw element op, tenminste: een bepaalde oplossing op dit vlak was ook al eerder gesuggereerd, en die oplossing was er nu (cf. infra), zoals al bleek uit de vergadering de dag voordien van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.

Wat waren de problemen die de vragenstellers aanklaagden? Enerzijds het probleem van de combinatie van diverse taken tegelijk op school bij de heropstart: lesgeven aan bepaalde leerlingen, afstandsleren voor andere leerlingen én de opvang van leerlingen voor wie de ouders geen eigen opvang hadden. Anderzijds spoorde blijkbaar het onderwijsdraaiboek niet met het draaiboek van Kind & Gezin (voor opvang). Voorzitter Liesbeth Homans moest wel enkele keren, bij sommige wat langere intro’s, vragen “En uw vraag luidt?”. Samengevat wilden de drie vragenstellers de reactie horen van minister Weyts op de vermelde problemen.

De minister benadrukte de oplossing die hij intussen samen met zijn collega-ministers Beke en Somers gevonden had. Heel kort gezegd, kwam het erop neer dat voor de scholen die dat wensten, de taak van de opvang bij hen weggenomen werd en naar de lokale besturen verhuisde, waarvoor ook in een degelijke financiering voorzien werd (30 euro/leerling/dag). De minister herhaalde nogmaals de hele filosofie van het optimum zoeken tussen maximale veiligheid en maximale doenbaarheid. De aangekaarte verschillen in verschillende draaiboeken (in onderwijs versus in opvang) relativeerde hij, maar daarvoor vond hij eigenlijk geen gehoor bij de drie vragenstellers, en later in het gesprek verwees hij daarvoor vooral naar de adviezen van de virologen. Het zij zo, zoals al vaker gezegd, dit hele verhaal zal àltijd moeilijk blijven.

In hun slotwoorden verwezen Meuleman en Vandromme nog naar hun eigen voorstellen: uitgebreider testen resp. buddygezinnen. Vandromme wees er ook nog fijntjes op dat de echte oplossing voor het probleem een vaccin zou zijn, waarvan de makers toch door het onderwijs gevormd werden, om nog maar eens het belang van het onderwijs te onderstrepen. Prima. Vragensteller D’Haese drong er ten slotte bij de minister op aan om samen te werken met de mensen op het terrein, wat hij wel voortdurend doet, lijkt mij, in plaats van te veel met eigen communicatie bezig te zijn. Wat dat laatste betrof, tja… zoals al de anderen, is ook hij nu eenmaal een politicus.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de opvang van kinderen op scholen van Elisabeth Meuleman, over de organisatie van opvang en onderwijs tijdens de coronapandemie van Loes Vandromme en over de opstart van de lessen op school van Jos D'Haese” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2006-05-2020%20%E2%80%93%20Opvang%20bij%20heropstart) (Wilfried Van Rompaey).