Plenaire vergadering 06-05-2020 – GO!-advies over examens

07 mei 2020

De tweede actuele coronavraag van de vergadering werd gesteld door Jan Laeremans en die ging over een specifiek element: het recente GO!-advies over examens (maar bij uitbreiding ging het ook over evaluatie van leerlingen in het algemeen) en vooral over de relatie tussen het organiseren van examens en de intussen gekende veiligheidsmaatregelen. Kon minister Weyts garanderen dat de organisatie van examens mogelijk zou zijn?

Eerlijk gezegd, leverde ook dit gesprek eigenlijk geen nieuws op. Minister Weyts bevestigde terecht dat ten eerste examens (en de evaluatie in het algemeen) een zaak van de scholen waren. Zij beslissen. En ten tweede: zulks moest in veilige omstandigheden kunnen gebeuren. Net daarover had vragensteller Laeremans zijn duidelijke twijfels (hij vroeg ook nog naar een perspectief voor de leerjaren van het secundair onderwijs, die nog niet aan de beurt zouden zijn op 15 of 18 mei), en eerlijk gezegd, ik begreep hem wel (hij vergeleek de zaak van examens met de mogelijkheden  in de universiteiten en hogescholen). Maar…als een school voor bepaalde leerlingen ‘echte’ examens zou willen organiseren, zal dat voor de ene school binnen de gekende veiligheidsvoorschriften wel degelijk lukken en voor de andere misschien niet. Daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat evaluatie in onderwijs over veel meer gaat dan “klassieke schriftelijke en mondelinge examens”. Maar in het algemeen geldt steeds hetzelfde, zowel voor het leren als voor het evalueren: men zal moeten schipperen. Zoals interveniënt Koen Daniëls bij een andere actuele vraag later in de vergadering terecht zei: suboptimaal allemaal, maar het zal niet anders zijn. En bovendien, nog een pluim op de hoed van Daniëls, 2/3 van het schooljaar was wél normaal verlopen, inderdaad.

Liefst zes interveniënten nu maakten nog hun opwachting na de repliek van vragensteller Laeremans. Het meeste daarvan hadden we al eerder gehoord. Maar wat wellicht nog het belangrijkste daarvan was, was dit: het GO!-advies was over evaluatie (en de ermee samenhangende attesten) inderdaad wél genuanceerd in tegenstelling tot wat sommige politici er bij de publicatie ervan van gemaakt hadden.  

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het advies van de topvrouw van het GO! om dit schooljaar geen examens te organiseren wegens de coronacrisis van Jan Laeremans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2006-05-2020%20%E2%80%93%20GO!-advies%20over%20examens) (Wilfried Van Rompaey).