Plenaire vergadering 05-12-2018 – Niveau van onderwijs

06 december 2018

De vraag van Koen Daniëls verwees naar een element uit de lerarenenquête van Het Nieuwsblad. Eigenlijk ook een oud verhaal (cf. PISA en PIRLS). “We moeten ons wel de vraag stellen hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de mogelijkheden die de leerkrachten zelf zien inzake pedagogische aanpak en organisatie van een klas, beter kunnen ondersteunen om er op die manier voor te zorgen dat het beroep aantrekkelijk blijft en zal worden.”, aldus vragensteller Koen Daniëls.

De gestelde niveauproblemen werden niet ontkend, ook niet door minister Crevits. Haar 10-puntenlijstje van remedies klonk even bekend. De bezorgdheid van vragensteller Daniëls om de leraar deel ik, zijn stelling dat wat in dezen mag, moet en niet mag niet tot bij de leraar zou geraken door “signalen van elders”, niet… Een leraar die sterk in haar/zijn schoenen staat, weet echt wel van aanpakken.

Lees de bespreking van deActuele vraag over de Vlaamse leerkrachten die op basis van hun klaservaring aangeven dat het niveau van ons onderwijs daalt van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2005-12-2018%20%E2%80%93%20Niveau%20van%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)