Plenaire vergadering 05-12-2018 – Lerarentekort en gebrek aan zorgondersteuning

06 december 2018

Hoe boeiend en belangrijk deze actuele vragen ook waren, de politieke aandacht op deze dag werd volledig opgeëist en verkregen door de gang van zaken in de Commissie Buitenlandse Zaken van de (federale) Kamer… Ik kon het niet laten om de federale streamline af en toe te bekijken en beluisteren (nwvr: net voor 17.00 u liep die vertoning, met de stemming over een complex aan amendementen en zelfs een subamendement, uit op de goedkeuring van een geamendeerd voorstel van resolutie van Volksvertegenwoordiger Dallemagne (CdH) met 10 stemmen vóór, 4 tegen (o.a. N-VA) en 3 onthoudingen; vervolg op 6 december in de plenaire vergadering van de Kamer…).

In het Vlaams Parlement waren er eerst nog (i) een actualiteitsdebat over het Vlaamse klimaatbeleid, dat trouwens ook (zeker ook politiek) alle aandacht wegzoog van de rest en (ii) een actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) ook al over “de impact van de federale regeringscrisis op de werking van de Vlaamse regering”, die wel héél kort passeerde…door het kortste antwoord van minister-president Geert Bourgeois ooit: één woord namelijk, “Geen!”…

Door omstandigheden moest ik het overigens ook kort houden voor deze gelegenheid, maar dat hoeft uiteraard geen probleem te zijn. Mijn bondigheid slaat ook op de andere actuele onderwijsvragen van Koen Daniëls en Franc Bogovic elders op deze pagina’s.

De vragen van Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman verwezen naar een element uit de lerarenenquête van Het Nieuwsblad. Minister Crevits maakte in haar antwoord een onderscheid tussen het element “financiering” en het element “lerarentekort”. Eigenlijk hoorde ik weinig nieuws: recent zijn die punten ook nog (bij herhaling) gepasseerd in de Commissie voor Onderwijs.

Lees de bespreking van de Actuele vraag over de impact van het lerarentekort op de zorgondersteuning voor leerlingen van Caroline Gennez en over het lerarentekort, naar aanleiding van de klacht van een aantal schooldirecteurs bij de Kinderrechtencommissaris over het gebrek aan zorgondersteuning van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2005-12-2018%20%E2%80%93%20Lerarentekort%20en%20gebrek%20aan%20zorgondersteuning) (Wilfried Van Rompaey).