Plenaire vergadering 03-04-2019 – Vroegtijdige schoolverlaters

03 april 2019

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester vond haar oorsprong in het meest recente rapport over vroegtijdige schoolverlaters. Dat cijfer was voor het tweede jaar op rij gestegen. Hoe wilde minister Crevits het terugdringen?

De minister lichtte toe dat de stijging bij de jongens lag en vooral in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso). Voor remedies verwees ze naar: duaal leren waardoor hopelijk ook dbso een positieve stimulans zou krijgen; naar goede afspraken met werkgevers zodat jongeren zonder diploma die verleid zouden worden door een aantrekkende arbeidsmarkt, toch door die werkgevers ook aangemoedigd zouden worden om alsnog een diploma te behalen via een centrum voor volwassenenonderwijs of de Vlaamse examencommissie; en naar lokale activerende initiatieven, zoals bv. in Roeselare en Mechelen.

Vragensteller De Meulemeester drong aan op nog meer preventie. Interveniënt Jo De Ro relativeerde dat “lonken van de arbeidsmarkt” toch voor schoolverlaters zonder diploma. Interveniënt Caroline Gennez was het daarmee eens en wees op het belang van een goede studiekeuze, maar voor een en ander was volgens haar een ambitieuzere hervorming van het secundair onderwijs nodig geweest dan die van de huidige Vlaamse regering. Interveniënt Elisabeth Meuleman ten slotte had ook haar twijfels over die hervorming en vroeg of het klopte dat er in duaal leren een uitval van 42% zou zijn.

Dat cijfer kende de minister niet, maar in dbso lag die uitval alleszins hoog. Voorts herhaalde ze de betekenis van de hervorming so in dezen, van het decreet Leerlingenbegeleiding en de impact van lokale initiatieven. Ze maakte ook al een kleine zijsprong naar de Onderwijsspiegel 2019, die de volgende dag zou voorliggen in de Commissie voor Onderwijs, door te wijzen op het daar vastgestelde knelpunt van goede feedback aan leerlingen.

Vragensteller De Meulemeester beaamde dat er al heel wat gebeurde, met name ook duaal leren, waarvan ook haar partijgenoot minister Muyters medeauteur was.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de toename van het aantal vroegtijdige schoolverlaters van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2003-04-2019%20%E2%80%93%20Vroegtijdige%20schoolverlaters) (Wilfried Van Rompaey)

.