Pilootproject digitaal netwerk voor leraren

28 mei 2020

De coronacrisis stelt iedereen in het onderwijs voor enorme uitdagingen. Tegelijkertijd hebben jij en je team net daardoor de voorbije maanden ook de meest uiteenlopende ervaringen kunnen opdoen, bijvoorbeeld met het gebruik van digitale systemen. We hoeven je daarom ongetwijfeld niet te overtuigen van het belang en de meerwaarde om leraren online met elkaar in contact te brengen. Daarom gaat de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag van start met het Lerarennetwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

We bouwen daartoe samen met de leraren van onze scholen een laagdrempelig digitaal platform uit dat leraren in verbinding stelt met collega’s over de grenzen van de eigen school en regio heen. Het Lerarennetwerk werkt als een interactief platform, waar leraren samen materiaal ontwikkelen, elkaar inspireren, met elkaar overleggen en interessante materialen voor de concrete onderwijspraktijk delen. Zo willen we ook inspelen op de verdere digitalisering van het onderwijsveld.

In een eerste fase starten we met enkele pilootgroepen. Leraren die kunnen deelnemen aan een thema- of vakgebonden pilootgroep, zullen heel binnenkort een uitnodiging krijgen via hun pedagogisch begeleider. Mogelijk krijg jij als directeur ook de vraag om e-mailadressen van je leraren aan ons door te geven. Leraren kiezen vrijwillig om al dan niet bij het platform aan te sluiten.

In de loop van het schooljaar 2020-2021 willen we ons platform uitbreiden naar alle onderwijsprofessionals. Daarbij houden we uiteraard rekening met de ervaringen van de deelnemers uit de pilootfase.

Een belangrijke troef van het Lerarennetwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de ondersteuning vanuit de pedagogische begeleiding, maar het platform is van en voor onze leraren. De rol van de pedagogische begeleiding bestaat er hoofdzakelijk uit om voldoende vertrouwen en veiligheid te creëren binnen het netwerk, waardoor delend leren mogelijk wordt. Met het Lerarennetwerk hopen we als netwerkorganisatie tegemoet te komen aan de verwachtingen die leven bij de professionals in onze onderwijsinstellingen. We houden je via onze nieuwsbrief verder op de hoogte van dit project.