Pieter Van Landeghem (Sint-Vincentiusinstituut Torhout) wint de Ster van Europa

16 mei 2019

Pieter Van Landeghem, leraar logistiek in SiVi Torhout, leverde een opmerkelijke, internationale bijdrage in het onderwijs. Met zijn school neemt hij deel aan Europese uitwisselingsprojecten waarbij leerlingen bijvoorbeeld stages kunnen volgen in het buitenland.  Via zulke initiatieven zet hij zich 100% in om van de leerlingen Europese burgers te maken. Dat leverde hem ‘De Ster van Europa’ op, uitgereikt door VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. Het oordeel van de jury: "Hij enthousiasmeert collega's en leerlingen om met een open blik over de landsgrenzen te kijken. Een onvergetelijke ervaring die hen sterker maakt op de arbeidsmarkt". Wij konden de winnaar strikken voor een kort interview.

Bekijk hier de reportage op Focus-WTV

Welke Europese initiatieven neem je zoal?

Ik heb al verschillende projecten gestart. Tot nu stuurde ik mijn leerlingen uit het bso-specialisatiejaar 7 Logistics naar grote distributiecentra en magazijnen in het buitenland. Het begon in 2009 met het Verenigd Koninkrijk, daarna werd het Denemarken. Voor 2020 hebben zich al partners in Spanje en Roemenië geëngageerd.

Enkele jaren geleden kwam een delegatie studenten vanuit Denemarken naar Vlaanderen voor een vijfdaags studiebezoek. In juni vinden gesprekken plaats om een nieuwe editie te organiseren.

In april hielp ik een collega bij haar kandidatuur om het eTwinning-seminarie "How to create a good collaborative eTwinning project" in Slovakije bij te wonen. Ondertussen is het eerste project al gerealiseerd.

Eind juni woon ik een Eramus+-seminarie bij in Lissabon. Daar hoop ik mijn Europese netwerk uit te breiden en inspiratie op te doen om eventuele nieuwe initiatieven op te starten.

Hoe ziet zo’n project eruit?

Van bij het begin van het schooljaar worden onze leerlingen binnen en buiten de lesuren stelselmatig via voorbereidingsactiviteiten voor dit project klaargestoomd.

Zo krijgen ze naast hun schoolcurriculum een taalbad Deens, workshops over koken, wassen en strijken, en fotografie. Er zijn ook allerhande teamvormende activiteiten, zoals de organisatie van een spaghettiavond, Comedy@SiVi en de escape room.

Ook worden de leerlingen gedurende twee tot drie weken uit hun comfortzone gehaald. Tijdens de buitenlandse stage moeten ze in grote mate zelfstandig leven (verplaatsing naar en van de werkplek, boodschappen doen, avondmaal bereiden, huishouden …). Ze ervaren ook het belang van het gebruik van vreemde talen en ze leren samenleven met medeleerlingen en hun begeleidende leraar. 

Ze ervaren cultuurverschillen op de werkvloer, maar ook tijdens informele contacten met ‘locals’. Tijdens hun verblijf houden ze digitaal contact met het thuisfront. Met het up-to-date houden van de blog, vlog en social media onderhouden ze hun ICT-vaardigheden.

Door dit project op het einde van het schooljaar van hun afstudeerjaar te programmeren, worden leerlingen gemotiveerd om hun schoolcarrière niet vroegtijdig af te breken.

Zo behalen ze aan het einde van de rit niet alleen het diploma secundair onderwijs, maar ook een Europass Mobiliteit, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen. Dit initiatief maakt van hen echte Europese burgers.

Door wie voel je je gesteund?

De leerlingen die zo’n mobiliteit achter de rug hebben, spreken over een ‘once in a lifetime’-ervaring. Volgens mij blijkt daaruit een grote appreciatie. Het feit dat ze na het afstuderen gezonde jaloezie tonen ten opzichte van de volgende groep, betekent dat de ervaring een grote impact had.

Sinds kort is de cel internationalisering uitgebreid met collega's die voor hun leerlingen buitenlandse stages op poten willen zetten. Collega’s informeren meermaals naar het verloop van de stage en volgen zelf de sociale media rond het project.

De directie is uitermate flexibel, geeft veel vrijheid en steunt de initiatieven die ik wil lanceren. Ze tonen interesse tijdens elke fase van het project. Ze dragen innovatie en ontwikkeling hoog in het vaandel.

De scholengroep Sint-Rembert staat volmondig achter het initiatief, aangezien het project de leerlingen opvoedt tot open en kritische jongeren, klaar voor de maatschappij van morgen.

Er is natuurlijk ook nog Epos. Dat is een onmisbare schakel in het project. Die partner stelt financiële steun ter beschikking vanuit het Erasmus+ programma en de consulenten geven advies, organiseren workshops, seminaries ...

In 2016 behaalde ik het VET Mobility Charter, waardoor de projectaanvraag een heel stuk verkort is.

Hoe draagt dit bij tot kwaliteitsvol onderwijs?

Voor de leerling in kwestie is het in ieder geval een rijke ervaring in een totaal vreemde leef-, leer- en werkomgeving. Ze worden aangesproken op hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid, zin voor initiatief en ondernemerszin. Allerhande sleutelcompetenties worden gerealiseerd en het opent de deur naar levenslang leren. Het biedt ook kansen voor verdere contacten en netwerking voor de toekomst.

Ik optimaliseer het curriculum verder. Bovendien kan ik de internationaliseringsvisie van de school in de praktijk brengen en verder uitbouwen. Het spreekt voor zich dat de opleiding daardoor perfect aansluit op de arbeidsmarkt. De school beschikt over een steeds groeiend netwerk in binnen- en buitenland die de leerkansen van leerlingen versterkt.

Welke tips kun je aan geïnteresseerde collega’s meegeven?

Neem het initiatief en enthousiasmeer je collega’s! Probeer ze van jouw project te overtuigen. Blijf niet op het idee broeden, maar ga de uitdaging aan. Neem zeker contact met Epos of andere partners die internationale projecten ondersteunen, woon eens een infosessie bij, en netwerk met scholen die al ervaring hebben. Gebruik de toolboxen die aangereikt worden, en hou vooral in het achterhoofd welke leerrijke ervaring je aan leerlingen kunt bieden.

Tips van het ondersteuningsteam internationalisering Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Op woensdag 18 september 2019 organiseren we een inspiratiedag internationalisering. Tijdens die inspiratiedag helpen we scholen die de stap naar internationalisering willen zetten op weg. Als jouw school ook een Eramus+ ondersteuningsbeurs wil aanvragen, is deze studiedag een interessante start. We leggen uit welke hulp organisaties zoals Epos, maar ook Reyckevelde en Alden Biesen je kunnen bieden. We geven scholen de mogelijkheid om kennis te maken met eTwinning, waar Pieter in dit interview naar verwijst, en laten ook andere ervaringsdeskundigen aan het woord.

Meer informatie over de inspiratiedag.