Persbericht: spoedtelling Vrij Katholiek Onderwijs schooljaar 2005-2006

30 september 2005