Persbericht 'Participatiedecreet schiet doel voorbij' (2008-06-02)

01 juni 2008

Het participatiedecreet heeft niet tot meer participatie geleid. Dat vindt 70 procent van de directeurs en de voorzitters van zowel schoolraad als schoolbestuur van het katholiek gewoon en buitengewoon ba-sis- en secundair onderwijs. Het is één van de opvallendste conclusies van het onderzoek dat het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) voerde naar de evaluatie van het participatie-decreet.

Het VSKO zal ervoor ijveren om het participatiedecreet op basis van de beleidsaanbevelingen aan te laten passen. Samen met de conclusies kan u de aanbevelingen nalezen in een samenvatting van het rapport. Deze vindt u als bijlage, net als het volledige rapport.

Download het persbericht