Pensioendiensten samengevloeid

14 april 2016

Sinds begin april 2016 zijn de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS, ambtenarenpensioen) en de Rijksdienst Voor Pensioenen (werknemerspensioenen) samengevloeid tot de Federale Pensioendienst. Je kan die bereiken via de nieuwe website www.sfpd.fgov.be