Paraat voor de schoolstraat

09 januari 2019

In het kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’, waarmee voornamelijk wordt geprobeerd om een betere luchtkwaliteit in de directe schoolomgeving te realiseren, worden regionale infosessies voor scholen, gemeentebesturen, politiezones en andere geïnteresseerden georganiseerd. Deelname aan een infosessie is gratis. Inschrijven is verplicht.