Panelgesprek 'Dialoog als antwoord op radicalisering' op vrijdag 15 december 2017

15 december 2017

Op vrijdag 15 december 2017 vindt het Festival van de gelijkheid plaats met een panelgesprek 'Dialoog als antwoord op radicalisering'. 

Yasmine Kherbache (Vlaams parlementslid), Lieven Boeve (directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Fatima Ezzarhouni (moeder van Syriëstrijder en mede-oprichtster van ‘Jihad van de moeders'), Stijn Devillé (artistiek directeur het Nieuwstedelijk), Koert Debeuf (directeur van TIMEP Europe) en Othman El Hammouchi (jonge filosoof) gaan met elkaar in gesprek.

Hoe vaak moslims ook de terreur van IS veroordelen, het lijkt weinig te veranderen aan het monolithische beeld dat velen hebben over de moslimgemeenschap. Hoe komt dat? Zitten we te vast in ons (sociaal) netwerk, waarin ons eigen gelijk voortdurend bevestigd wordt? Worden we allemaal radicaler in onze uitspraken? Het discours in onze steeds diverse wordende samenleving lijkt steeds zwart-witter te worden. 

“Allochtonen zijn, net zoals autochtonen, geen homogene groep. De term allochtoon wordt al te vaak door links én rechts vernauwd tot moslims, terwijl er ook autochtone moslims zijn. Wie deze definities hanteert, sluit (on)bewust bevolkingsgroepen uit en ontneemt hun zeggenschap in dit debat”, zegt columnist Yasmien Naciri.

Heel wat politici surfen zachtjes mee op die golf van wij-zij-polemiek of - nog erger - ze woekeren de haat aan. Net op het moment dat beleidsmakers moedig moeten zijn en nuance horen te scheppen, is de verantwoordelijkheidszin bij sommigen ver zoek en doen ze net het omgekeerde. Het antwoord op radicalisering is nochtans niet méér radicalisering. Het antwoord kan dialoog zijn, met een open blik elkaar ontmoeten. Kunnen we met z’n allen werken aan die dialoog, extremistisch geweld veroordelen en aanpakken, onze gedeelde waarden versterken en zo alle burgers een toekomstperspectief bieden?