Overzichtslijst nieuwe leerplannen secundair onderwijs

23 februari 2016

Voor scholen die graag extra informatie willen over de nieuwe leerplannen voor het schooljaar 2016-2017 brengen we graag de overzichtslijst op onze curriculumpagina onder de aandacht. Dat document bevat de nodige specificaties bij de leerplannen en een korte toelichting bij de reden tot herwerking. Ook de graadleerplannen die op 1 september 2015 ingingen en die door de progressieve invoering vanaf 1 september 2016 in het tweede leerjaar van de graad zullen ingaan, werden erin opgenomen.

Je vindt de lijst terug via de webpagina secundair onderwijs > leerplannen & lessentabellen > nieuwe leerplannen 2016-2017 > overzichtslijst nieuwe leerplannen. Ook via de thema's van A-Z kun je steeds de huidige leerplannen secundair onderwijs en de lessentabellen secundair onderwijs raadplegen.

Met vragen kun je terecht bij Geert Vandermeulen op het nummer 02 507 07 35 of via geert.vandermeulen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.