Overleg met inspectie in verband met Zill in het buitengewoon basisonderwijs

28 november 2018

Op vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vond een gesprek plaats met de onderwijsinspectie basisonderwijs. De inspectie bevestigde nadrukkelijk dat de eerder gemaakte afspraken over het gebruik van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) in het buitengewoon basisonderwijs onverkort blijven gelden. Dat wil dus zeggen dat de scholen bubao het ordeningskader van Zill binnen het cyclisch proces van handelingsplanning mogen gebruiken.