Oude elektrische installaties: uitvoering maatregelen tegen 31 december 2016

20 december 2016

Volgens het Koninklijk Besluit van 4 december 2012 (BS 21/12/2012) moet elke oude elektrische installatie uiterlijk op 31 december 2014 voldoen aan de bepalingen van de afdeling II betreffende de risicoanalyse en de preventiemaatregelen. Volgens de bepalingen van de artikelen 8 en 9 betreffende de uitvoering van de elektrische installaties dienen de maatregelen uiterlijk op 31 december 2016 uitgevoerd te zijn. Het is de werkgever (bestuur) echter wel toegestaan om de termijn met maximaal 2 jaar te overschrijden (tot 31 december 2018), mits er een gedetailleerd uitvoeringsplan is dat met advies van de preventieadviseur en het Comité PBW opgesteld werd.