Opstart internaten september

30 juni 2020

Vanaf september moeten de internaten net zoals de scholen maximaal hun werking kunnen opstarten. We hopen dat we de ruimte krijgen om dat zelf veilig en haalbaar te organiseren.  

Internaten gaan best met de scholen waarmee ze samenwerken in overleg om de internaatswerking zo optimaal mogelijk te organiseren en af te stemmen op de organisatie van de school.

Scholen zullen bij afstandsonderwijs enkel nog kwetsbare leerlingen opvangen. Na overleg en waar mogelijk kunnen daar internen bij aansluiten. Toch zal in bepaalde gevallen het internaat zelf moeten instaan voor opvang tijdens die momenten van structureel afstandsonderwijs. De internaten zullen extra personeel moeten aanwerven. We dringen er daarom bij de overheid op aan om een tegemoetkoming voor de internaten te voorzien, net zoals dat voor de paasvakantie het geval was.

In de gecodeerde schema's komt structureel afstandsonderwijs in beeld vanaf fase geel voor het secundair onderwijs.