Oproep voor het nieuwe Erasmus+ KA1 project 2018-2020: geïntegreerd leiderschap

06 december 2017

De Dienst Identiteit & kwaliteit zal voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 een Erasmus+ KA1 project (schooleducation) indienen en coördineren rond geïntegreerd leiderschap. Het project zal een consortium zijn van verschillende scholen(gemeenschappen) uit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Bij goedkeuring van het project zullen teamleden van de deelnemende scholen(gemeenschappen) – gefinancierd door Europa - kunnen deelnemen aan verschillende internationale leeractiviteiten, -mobiliteiten rond het thema. 

Om deel uit te maken van het consortium kunnen scholen verbonden aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen vóór 20 december 2017 contact opnemen met rik.vanderhauwaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Rik Vanderhauwaert). De administratieve last voor scholen is tot een minimum beperkt bij deelname. Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet dit voor jullie.

Bij deelname moet je instelling vooraf het volgende doen:

  • een PI-code aanmaken (of de bestaande code doorgeven)
  • een mandaat ondertekenen

Je krijgt tijdens het schrijven van het project voldoende informatie over de inhoud en je wordt betrokken bij het uitschrijven van het project.

Rationale voor het project:
Onderzoek van de OESO (OESO 2016), School leadership for learning: insights from TALIS 2013, TALIS OECD publishing, Paris) geeft aan dat in scholen waar geïntegreerd leiderschap is, collega’s collegiaal samenwerken om het leren van leerlingen te optimaliseren. In dergelijke scholen zijn teamleden geëngageerd, betrokken en gemotiveerd om binnen relevante domeinen leiderschap op te nemen. In dergelijke scholen optimaliseren teamleden hun praktijk, werken ze doelgericht, is er een goede collegiale verhouding tussen teamleden onderling en tussen teamleden en leerlingen, werken ze in uitdagende en effectieve professionele leergemeenschappen en is er een uitdagend leerklimaat.  

Het project zal internationaal relevante professionalisering bijwonen rond de volgende (clusters van) thema’s: samenwerken, samen leren, samen interactief communiceren, ‘empowering’ van teams, gedeeld leiderschap, samen zoeken naar bronnen om duurzaam leren en onderwijzen mogelijk te maken, effectieve professionele leergemeenschappen opzetten (reflectieve dialoog, deprivatiseren van de praktijk, gedeelde doelgerichtheid, samenwerken in professionele activiteiten, focus op het leren van leerlingen), een positieve collegiale verhouding realiseren tussen teamleden onderling en een positieve verhouding realiseren tussen teamleden en leerlingen.